România, cel mai bun sistem educativ ?

Elena Voican

O vorbă faimoasă spune că întotdeauna când oamenii intră în România, trebuie să își seteze calendarul cu 50 de ani în urmă, țara noastră fiind foarte înapoiată față de celealte tari, curentele europene ajungând mult mai tarziu. Este oare vorba despre asta și în sistemul educațional ?

Sistemul francez de învățământ este unul dintre cele mai bine  organizate și stricte sisteme de învățământ din Europa. Asemenea sistemului românesc acesta are  12 ani de învățământ preuniversitar. Diferența majoră fiind felul în care acești ani sunt structurați , elevii francezi având în ciclul primar inclus și anul 5 de studiu , iar în cel gimnazial anul 9, liceul fiind format doar din 3 ani.

Notele sunt de la 0 la 20 , 10 fiind nota de trecere “passable”, iar de la 16 în sus acordându-se calificativul foarte bine “mention très bien”, pentru ciclul primar se utilizează în majoritatea timpului punctarea până la 10 sau note cu litere.

Cu ce ajută acest sistem de notare ?
Sistemul se bazează pe evaluarea periodică a elevului de la sfârșitul grădiniței până la începutul școlii elementare, aceasta fiind inclusă în portofoliul scolar. In ciclul gimnazial notarea fiind foarte asemănătoare cu cea din țara noastră, diferența intervine în faptul că notele sunt trimise la sfârșitul fiecarui
semestru părinților.

Raportul de evaluare este important pentru a dovedi ca elevii au promovat sau repetat clasa, părinții pot cere la  sfârșitul anului dacă copilul continuă.

Diploma națională, sau examenul de capacitate francez, constă în evaluarea elevilor pe parcursul a trei zile la : matematică, ştiinţe și tehnologie, fizică-chimie , franceză, istorie-geografie, educaţie civica și morală.

Acest sistem de notare fiind unul mai strict și mai larg în materii este unul mai bun decat cel din Romania deoarece testează capacitatea lor la materiile pe care le-au învățat pe parcursul anilor gimnaziali, nu doar la 2 materii, astfel pregătind elevii pe mai multe planuri și drumuri în viață.

Sistemul educațional rusesc este structurat în 3 cicluri de învățământ : învățământul preșcolar, primar și secundar. O diferență majoră față de sistemul romanesc este că nu mai există ciclu liceal , iar învățământul primar și secundar cuprinde 11 ani. Desigur există și învățământul universitar , de profesie.

Educația în Rusia este obligatorie, iar toți copii cuprinși între 6 și 15 ani trebuie să aibă parte de educație, cea preșcolară nefiind obligatorie. 

Notarea se face de la 1 la 5 , 5 fiind echivalentul rusesc pentru 10 , iar toate testele notate cu un calicativ mai mic sau egal cu 3 fiind considerate ca fiind picate.

După informațiile prezentate putem observa că sistemul școlar rus este unul foarte rigid  , notarea este una mai riguroasă care nu admite greșeală, iar nivelul de dificultate este ridicat, vedem această micșorare și la transformarea ciclurilor școlare în doar 3 parti, nivelul fiind de asemenea unul foarte ridicat.

Sistemul educațional britanic.
În Marea Britanie există 2 sisteme de educație, accentul cade pe lucruri diferite în ambele.

În Țara Galilor , Anglia și Irlanda de Nord : elevii susțin un numar mai mic de examene, materia fiind mult mai concentrată și la un nivel mai avansat, astfel elevii pot să își aleagă calea încă de mici și să studieze la materiile de care vor avea nevoie în viitor , nu la toate.

În Scoția elevii susțin examene într-un număr mai mare, la un nivel mai puțin avansat.

Învățământul în Anglia fiind obligatoriu pentru primii 11 ani de învățământ, există doar  2 cicluri gimnaziale : învățământul primar și cel secundar. La finalul ultimilor ani de studiu din învățământul secundar sunt susținute examene la fiecare materie.

Materiile pot fi alese de elevi o data cu pragul vârstei de 16 ani , înainte de această vârstă elevii studiază materiile prezente în curriculum.

Susținerea examenelor poate direcționa elevii spre continuarea studiilor cu urmatoarele programe : program academic  A-Level – IB (International Baccalaureate), program  vocațional BTEC (Business and Technology Education Council)  sau o ucenicie.

Programul educațional englez se diferențiază foarte mult de Romania prin faptul că elevii au o largă varietate de opțiuni pentru materiile care îi pot ajuta, iar aceștia își pot selecta doar ce îi interesează, față de singurul mediu de diferențiere dintre elevi adică profilele de liceu în care sunt doar aprofundate anumite materii, dar și restul predate și învățate inutil.

Desigur putem ține cont și de  testele PISA (Programme for International Student Assessment) , următoarele țări fiind fruntașe la rezultatele acestor teste :

Top 10 țări fruntașe la matematică Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japonia, China, Coreea, Elveția, Estonia, Canada.

Top 10 țări fruntașe la literatură Singapore, Canada/ Hong Kong, Finlanda, Irlanda, Estonia, Coreea, Japonia, Norvegia, Noua Zeelandă/ Germania/ Macau.

Conform rezultatelor PISA din acest an s-a putut constata că din pacate 44% dintre elevii care au susținut acest test nu au înțeles ce scrie șice se cere de la ei, România aflându-se pe locul 48 din cele 72 țări participante.

In final, comparând aceste 3 sisteme educaționale cu Romania putem observa usor diferențele și asemănările , atât în notare , cat și în programă și varietatea materiilor care sunt predate și din care este dat examen.


Aveți încredere în noi și nu uitați  : AVE începe schimbarea !