Sistemul de
învățământ german

Albert Chițu

Vreau ca prin acest material să vă prezint cum este și un alt sistem educațional, văzut atât din punct de vedere general cât și din perspectivă subiectivă.
Timp de jumătate de an școlar (septembrie 2018-februarie 2019) am avut timp să cunosc și să aflu noțiuni, reguli și informații despre climatul școlar nemțesc.
Sistemul educațional german se distinge semnificativ de alte sisteme de învățământ, angajează elevii într-o schemă performativă, astfel încat la absolvire aceștia să aibă un nivel academic foarte ridicat. Diferențele de curriculum există între landurile germane, datorită funcției de control pe care statele federale o au asupra sectorului educațional.
Sistemul educațional german este structurat astfel:
Grundschule (școala elementară) cuprinde clasele 1-4 de studiu, timp în care se predau materii nediferențiat. În urma acesteia, elevii se vor orienta către alte tipuri de școli, în funcție de abilitățile academice și de aspirațiile acestora și ale părinților. Sunt trei tipuri de școli, iar elevii au oportunitatea să aleagă dintre:
Mittelschule - este potrivită copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani (clasele 5-9). Aici, elevii studiază materii comune cu elevii din celelalte tipuri de școli, doar că la un nivel mai puțin competitiv și combinate cu o serie de cursuri cu orientare vocațională. La finalizarea acesteia, elevii obțin un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, pe care o vor finaliza la vârsta de 18 ani.
Realschule - oferă  educație copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani (clasele 5-10, în funcție de landuri). Aceasta combină latura academică cu cea practică, iar la sfârșitul perioadei se obține un certificat care permite continuarea studiilor într-o școală profesională, dar elevii cu un nivel academic ridicat se pot transfera într-un Gymnasium pentru absolvire.
Gymnasium - în funcție de land, este accesibil până la clasa a-12-a sau a-13-a (de la 10, la 19 ani). După susținerea celor două examene finale (Abitur) elevilor li se permite să-și continue studiile la o universitate sau o altă instituție de învățământ superior. Curriculum diferă de la o școală la alta, dar, în general, include: limba germană, matematică, fizică, geografie, biologie, chimie, informatică, arte, muzică, istorie, filosofie, educație civică, dar și o serie de limbi străine.
Educația oferită în Gymnasium este una de tip clasic. Elevii pot alege dintre 3 direcții de studiu: științe umaniste și sociale, matematică și științe, limbi străine și muzică. Fiecare liceu oferă una sau două dintre aceste programe, copiii pot alege minim 2 materii studiate la nivel avansat și 7-10 materii standard (în cazul claselor a 11-a, a 12-a și a 13-a, în unele landuri).
Experiență personală : Notele se acordă de la 1-6, 1 fiind cea mai mare notă, iar tezele se susțin de 2 ori pe semestru la disciplinele cu cele mai multe ore pe săptămână (lb. germană,matematică și limbi străine- engleză, franceză/latină). De exemplu: eu fiind în clasa a 6-a, aveam 6 ore de curs pe zi, fiecare curs având 45 de minute și existau 2 pauze a câte 5 minute și 2 pauze a câte 15 minute.
Profesorii aveau o atitudine calmă, tolerantă, explicând liniștit și răspunzând absolut oricărui copil la orice întrebare oricât de banală părea ea.
Dacă într-o  teză obțineai cea mai mică, nota 6 sau nota 5, riscai să fi exmatriculat din școală și retrogradat la o școală ierarhic inferioară.
Este interzis să vorbești despre Hitler sau orice rămășiță a nazismului, cu atât mai mult în unitățile de învățământ, altfel riști amendă penală sau chiar închisoare, în cazul persoanelor majore.
Cei care după orele de curs rămân la școală pentru programul ,,OGTS” (after school) petrec la școală 8 ore pe zi, până la ora 4 (în intervalul orar 13-13:45 se lua masa la cantină contra cost sau îți cumpărai ceva de la magazin sau tonomat, ori fiecare își mânca pachetul de acasă). În intervalul orar 13:45-15:15 se efectuau temele și învățai cuvinte noi la limbile străine, iar în restul programului fiecare se ocupa cu activități recreative: cărți de joc, jocuri, muzică, etc.
Cei care erau din afara localității unde se afla școala, aveau la dispoziție transportul școlar pe baza unor legitimații (gratuit) sau obișnuit printr un bilet (contra-cost).
Experiența unui sistem vestic de educație a fost benefică pentru mine văzând și altă cultură socială și economică. M-a ajutat să mă dezvolt pe plan personal și am realizat că în cazul sistemului de învățământ german, indiferent de tiparul școlii pe care îl faci, poți dobândi cu ușurință un loc de muncă.